Kortmetoden – palliativ / demens

Denne versjonen av Kilder til mening – kortmetoden er designet for å starte en samtale om eksistensielle temaer med mennesker som ikke kan forventes å fullføre den mer intense øvelsen med 26 kort, som varer omtrent én time. Dette kan skyldes kognitive begrensninger som kommer fra for eksempel demens, alvorlige sykdommer, eller å være i palliativ behandling. Hensikten med versjonen for kognitive begrensninger er å gi struktur og innspill for en samtale om mening i livet.
Kortmetoden er et hjelpemiddel, men ikke en fiks ferdig oppskrift for en meningsfull samtale. Hensikten med 7-kortsversjonen er derfor å brukes av profesjonelle som allerde er i stand til å ha en eksistensiell samtale med en klient. Bruken må tilpasses klienten og prosedyren legges til side hvis samtalen ebber av eller andre betydningsfulle temaer oppstår.

Instruktion Norsk
Printbar version, dobbeltsidig (laminer og klip kort)