Kortmetoden – palliativ / demens

Denne versjonen av Kilder til mening – kortmetoden er designet for å starte en samtale om eksistensielle temaer med mennesker som ikke kan forventes å fullføre den mer intense øvelsen med 26 kort, som varer omtrent én time. Dette kan skyldes kognitive begrensninger som kommer fra for eksempel demens, alvorlige sykdommer, eller å være i palliativ behandling. Hensikten med versjonen for kognitive begrensninger er å gi struktur og innspill for en samtale om mening i livet.
Kortmetoden er et hjelpemiddel, men ikke en fiks ferdig oppskrift for en meningsfull samtale. Hensikten med 7-kortsversjonen er derfor å brukes av profesjonelle som allerde er i stand til å ha en eksistensiell samtale med en klient. Bruken må tilpasses klienten og prosedyren legges til side hvis samtalen ebber av eller andre betydningsfulle temaer oppstår.

Instruksjonene og de printbare kortene er mulig å få tilgang til for ikke-kommersiell bruk via følgene lenker:

Instruksjon Norsk
Printbar versjon, dobbeltsidig (laminer og klipp kort)

Demens/palliation versjon på dansk
Bendik Hovet
Trine Struer-Tranberg
Peter la Cour
Tatjana Schnell