Kontakt / Køb kortene

Vi tilstræber, at kortene kun bruges i professionelle sammenhænge, dvs. enten i forhold til klientarbejde eller i pædagogisk øjemed.

Kortmetoden vil udkomme officielt på norsk i nærmere fremtid.

Kortene er 15. november 2019 udgivet officielt på dansk, engelsk og tysk.
De 26 kort er trykt i A5 format på kraftigt karton, og de kommer sammen med en lille 8-siders instruktion i en æske.
Prisen er 150 kroner.
Alt salg foregår via forlaget. Man kan bestille enten via post eller online via linkene herunder:

Bestillingsseddel
Bestilling af kort online

Portoløs mailbestilling: Skriv en mail på engelsk til verlag@studia.at Skriv hvor mange sæt kort, der ønskes, (firma) navn, adresse, land. Så kommer kortene med en regning, der derefter betales.

Kontakt

Man er hjertelig velkommen til at stille spørgsmål og give feedback omkring metoden ved henvendelse til enten Peter la Cour eller Heidi Frølund på nedenstående mail-adresser.
Der kan aftales introduktions-undervisning med begge enten hver for sig eller samlet. Der har været afholdt introduktionskurser i metoden i Dansk Psykologforeningen 2019, hvor der også er slået et et kursus op i 2020. På introduktionskurset fortælles om baggrunden og teorien bag metoden og man afprøver den praktiske udførelse under supervision.

peterlacour@mail.dk  heidifrolund@clin.au.dk  Tatjana.Schnell@uibk.ac.at