Kilder til mening – kortmetoden

Metoden finnes på norsk med norsk instruksjon. 2. reviderte utgave ble utgitt 1. oktober 2023!

Hva gjør livet meningsfullt å leve?
Stemmer dine ønsker for ditt liv overens med den måten du lever på?
Hva kommer i veien for å leve et meningsfullt liv med god kontakt med dine kilder til mening?
Og hva kan du gjøre for å endre det?
Slike eksistensielle spørsmål er ofte avgjørende for vår opplevelse av trivsel og vitalitet i livet. Det er også spørsmål som ofte er vanskelige å nærme seg og stille, for eksempel i en terapeutisk samtale.

“Kilder til mening – kortmetoden”– er en metode til at kartlegge og utforske kilder til personlig mening med en klient i løpet av en samtaletime. Metoden er forankret i både i eksistensiell teori og i ny empirisk psykologi om kilder til mening.

Metoden består av tre faser.

  1. Av 26 små kort med utsagn om mulige kilder til mening i livet bes klientene om å velge ut de tre til fem kortene som de synes ligger nærmest sin egen livsorientering.
  2. Ved hvert av kortene innledes en semi-strukturert samtale rundt det enkelte utsagns mening, personlige innhold, betydning samt aktuelle trusler og muligheter for personlig forandring rundt emnet.
  3. Terapeuten oppsummerer klientens prioriteringer, beslutninger og andre vesentlige deler av samtalen på et stykke papir, som han eller hun overleverer til klienten ved avslutningen av timen.

Kilder til mening – kortmetoden er en nøkkel til en åpen og uanstrengt samtale om komplekse eksistensielle dimensioner, som det sjelden settes ord på.

Metoden er utviklet med basis i den tyske psykolog Tatjana Schnells arbeider med “kilder til mening” (Sources of Meaning). Metoden er utviklet av Peter la Cour og Tatjana Schnell.

Tatjana Schnell
Peter la Cour