Kontakt / Kjøp kortene

Kortene er ment for bruk i profesjonelle sammenhenger med voksne, som for eksempel i klientarbeid eller pedagogiske sammenhenger.

De 26 kortene er nå kommet i 2. reviderte utgave på norsk. De kommer i kortformat med glatt overflate og i slitesterk eske (bilde er på vei) sammen med et 8-siders hefte med instruksjoner og bakgrunnsinformasjon.


Prisen er 350 NOK.

Man kan bestille kortene på norsk ved å skrive til Bendik Sparre Hovet gjennom skjemaet under:

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

Kontakt:
Du er hjertelig velkommen til å stille spørgsmål og gi tilbakemeldinger om metoden ved henvendelse til enten Peter la Cour eller Bendik Sparre Hovet på mail-adressene under.
Det kan avtales introduksjonsundervisning med begge eller én av dem. Det har vært holdt introduksjonskurs i metoden i Dansk Psykologforeningen fra 2019. På introduksjonskurset lærer man om bakgrunnen og teorien bak metoden og man får øve seg på praktisk anvendelse av kortmetoden under veiledning.

peterlacour@mail.dk bendiksh00@gmail.com