Køb af kortene / kontakt

Vi tilstræber, at kortene kun bruges i professionelle sammenhænge, dvs enten i forhold til klientarbejde eller i pædagogisk øjemed.

Kortene er 15 november 2019 udgivet officielt på dansk, engelsk og tysk.
Bemærk: 2. reviderede udgave er udkommet 1. oktober 2023!
De 26 kort er trykt i A5 format på kraftigt karton, og de kommer sammen med en lille 8-siders instruktion i en æske.
Prisen er 33€.
Alt salg foregår via forlaget. Man kan bestille enten via post eller online via linkene herunder.

OBS: Ved bestilling online kommer man til at betale porto, hvilket man ikke gør ved bestilling på seddel eller mail

Bestilling via ordreseddel

Bestilling af kort online

Portoløs mailbestilling: Skriv en mail på engelsk til verlag@studia.at Skriv hvor mange sæt kort, der ønskes, (firma) navn, adresse, land. Så kommer kortene med en regning, der derefter betales.

Peter la Cour

Kontakt:
Man er hjertelig velkommen til at stille spørgsmål og give feedback omkring metoden ved henvendelse til enten Peter la Cour eller Heidi Frølund på nedenstående mail-adresser.
Der kan aftales introduktions-undervisning med begge enten hver for sig eller samlet. Der har været afholdt introduktionskurser i metoden i Dansk Psykologforeningen 2019, 2020, 2021, 2023 og der er også slået et kursus op i 2024. På introduktionskurset fortælles om baggrunden og teorien bag metoden og man afprøver den praktiske udførelse under supervision.

peterlacour@mail.dk  heidifrolund@clin.au.dk

Heidi Frølund Pedersen