Kilder til mening – kortmetoden

Bemærk: 2. reviderede udgave er udkommet 1. oktober 2023!
Hvad gør livet meningsfuldt at leve? Er der overensstemmelse mellem det du ønsker dig af livet og den måde du forvalter det på? Hvad kommer i vejen for at leve et meningsfuldt liv med god kontakt til dine kilder til mening? Og hvad kan der gøres for at ændre det?
Sådanne eksistentielle spørgsmål er ofte afgørende for vores oplevelse af trivsel og vitalitet i livet. Det er også spørgsmål, som er ofte svære at få greb om, eksempelvis i den terapeutiske samtale.

“Kilder til mening – kortmetoden”

– er en metode til at kortlægge og udforske kilder til personlig mening med en klient i løbet af en times session. Metoden er forankret i både i eksistentiel teori og i nutidig empirisk psykologi om kilder til mening.

Metoden er opbygget i tre faser. 1) Ud fra 26 små kort med fortrykte udsagn om mulige kilder til mening i livet opfordres klienterne til at vælge de tre til fem kort, som de synes ligger tættest på deres egne livs-orienteringer. 2) Ved hvert af disse kort indledes en semi-struktureret samtale omkring det enkelte udsagns mening, personlige indhold, betydning og aktuelle trusler og muligheder for personlig forandring omkring emnet. 3) Terapeuten opsummerer klientens prioriteter, beslutninger og andre væsentlige dele af samtalen på et stykke papir, som han eller hun overleverer til klienten ved afslutningen af sessionen.

Kilder til mening – kortmetoden har vist sig at fungere som en nøgle til en åben og uanstrengt samtale om de ofte komplekse og sjældent italesatte eksistentielle dimensioner.

Metoden er udviklet med basis i den tyske psykolog Tatjana Schnells arbejder med “kilder til mening” (Sources of Meaning). Metoden er udviklet af Peter la Cour og Tatjana Schnell